Diner Delights

Diner Delights

Diner Delights

Diner Delights

กติกาของเกม

ร้านอาหารเลิศรส

 • ร้านอาหารเลิศรสเป็นเกมสลอดวิดีโอแบบชุดสัญลักษณ์ขนาด 6 × 6 ที่มีสัญลักษณ์และตัวคูณแบบเพิ่มสูงขึ้นหลายตัวในการหมุนฟรี
 • เกมนี้เล่นโดยมีหลักเดิมพันพื้นฐาน 20 แบบ (คงที่) ระดับเดิมพันที่หนึ่งถึง 10 และขนาดเดิมพันที่ 0.05 ถึง 10.00
 • สกุลเงินในเกมคือบาท
 • ขนาดเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “ขนาดเดิมพัน”
 • ระดับเดิมพันจะถูกตั้งค่าหรือให้ตัวเลือก “ระดับเดิมพัน”
 • จำนวนเดิมพันจะถูกตั้งค่าโดยใช้ตัวเลือก “จำนวนเดิมพัน”
 • “กระเป๋าเงินสด” จะแสดงยอดเงินสดที่มีให้ใช้สำหรับการลงเดิมพัน
 • “หมุนอัตโนมัติ” จะทำการหมุนเล่นเกมอัตโนมัติตามจำนวนรอบเกมที่เลือก
 • ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลและการจ่ายเงินรางวัลจะเป็นไปตาม ตารางการจ่ายเงินรางวัล
 • รางวัลจากทางเดิมพันจะเท่ากับจำนวนที่แสดงใน ตารางการจ่ายเงินรางวัล คูณด้วยขนาดเดิมพันและระดับเดิมพัน
 • จะชนะรางวัลวิธีเดิมพันหากสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลอยู่ติดต่อกันจากเพลาซ้ายไปขวา
 • จำนวนรวมวิธีเดิมพันที่ชนะรางวัลของสัญลักษณ์แต่ละตัวนั้นคำนวณตามจำนวนทวีคูณของสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลที่ติดกันกับสัญลักษณ์แต่ละตัวจากเพลาซ้ายสุดไปทางขวา
 • การจัดรางวัลให้กับสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลนั้นทวีคูณตามจำนวนวิธีเดิมพันที่ได้รางวัล
 • การชนะรางวัลพร้อมพร้อมกันบนวิธีเดิมพันที่แตกต่างกันจะถูกรวมเข้าด้วยกัน
 • หลังจากการจ่ายรางวัลในแต่ละรอบ สัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลทั้งหมดจะระเบิด แล้วทำให้สัญลักษณ์ด้านบนตกลงมาเป็นชั้นๆสำหรับรอบใหม่
 • ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลเพิ่มเติมจะถูกรวมเข้าด้วยกันในทุกกรอบจนกว่าจะไม่มีชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลให้คำนวณแต้มอีก
 • แสดงเงินรางวัลแบบเงินสด
 • จะเล่นฟีเจอร์การหมุนฟรีด้วยขนาดและระดับเดิมพันเดียวกันกับการหมุนที่เริ่มฟีเจอร์การหมุนฟรีนั้น 
เล่นเกม

ตารางการจ่ายเงินรางวัล

ค่าการจ่ายเงินรางวัลของสัญลักษณ์

Diner Delights

 • ในการหมุนทุกครั้งชุดสัญลักษณ์ที่มีสัญลักษณ์เดียวกันแปดตัวหรือมากกว่าปรากฏที่ใดก็ตามบนเพลาจะได้เป็นชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัล
 • สำหรับทุกชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลจะมีการจ่ายรางวัลสำหรับสัญลักษณ์แต่ละตัวตามตารางการจ่ายรางวัล
 • หลังจากที่ทำการจ่ายรางวัลทุกรอบแล้วสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลทั้งหมดจะระเบิดแล้วทำให้สัญลักษณ์ด้านบนตกลงมาเป็นชั้นๆสำหรับรอบใหม่
 • ชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลเพิ่มเติมจะถูกรวมเข้าด้วยกันในทุกรอบจนกว่าจะไม่มีชุดสัญลักษณ์ที่ชนะรางวัลให้คำนวณตามอีก

สัญลักษณ์ตัวคูณ

Diner Delights

 • ระหว่างการหมุนได้ก็ตามอันมีสัญลักษณ์ตัวคูณหนึ่งอันหรือขึ้นไปที่มีค่าตั้งแต่คูณสอง ถึงคูณห้าปรากฏบนเพลา
 • เมื่อสิ้นสุดการหมุนตัวคูณทั้งหมดจากสัญลักษณ์ตัวคูณบนเพลาจะถูกรวมเข้าด้วยกันและเงินรางวัลรวมของการหมุนนั้นจะถูกคูณด้วยตัวคูณเงินรางวัลรวม

ฟีเจอร์การหมุนฟรี

Diner Delights

 • สัญลักษณ์สะแกตอร์สามตัวที่อยู่ในตำแหน่งใดใดก็ตามจะเริ่มฟีเจอร์การหมุนฟรี 10 รอบสัญลักษณ์สะแกตอร์เพิ่มเติมแต่ละตัวนั้นจะเริ่มการหมุนฟรีเพิ่มอีกสองรอบ
 • เมื่อสิ้นสุดการหมุนฟรีทุกครั้งที่ชนะรางวัลตัวคูณทั้งหมดจากสัญลักษณ์ตัวคูณวันพระจะถูกรวมเข้าด้วยกันและจะคูณเงินรางวัลของการหมุนฟรีนั้นด้วยตัวคูณเงินรางวัลรวม
 • หลังจากที่จ่ายเงินรางวัลแล้วตัวคูณเงินรางวัลรวมจะยังคงอยู่จนกว่าจะรวมกับตัวคูณเงินรางวัลรวมของการหมุนฟรีครั้งถัดไปที่ชนะรางวัล
 • สัญลักษณ์สะแกตอร์สองตัวที่อยู่ในตำแหน่งใดใดระหว่างฟีเจอร์การหมุนฟรีจะมอบรางวัลการหมุนฟรีเพิ่มอีกห้ารอบ
 • เกมเล่นฟรีสามารถเล่นซ้ำได้ซ้ำ

การซื้อฟีเจอร์

Diner Delights

 • ที่ปุ่มซื้อ ฟีเจอร์พื่อเปิดเมนูซื้อฟีเจอร์
 • แตะที่ปุ่มเริ่มซื้อฟีเจอร์การหมุนฟรีตามราคาที่แสดงในเมนูซื้อฟีเจอร์